02 April 2009

HMT329:Lawatan sambil Belajar ke Gurney

Lawatan Sambil Belajar Ke Gurney

Pada 22 March 2009, semua pelajar HMT329 mengadakan lawatan ke Gurney yang bertujuan untuk melakukan analisis kontrastif. Aspek kajian yang telah kami lakukan adalah dari segi bentuk hormat, penggunaan kata panggilan serta kesalahan bahasa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Norfadilah Abdul Rahman, Nurul Hana Abu Talib dan Wong Siet Li. Kami berkumpul di Perhentian Bas di hadapan Masjid USM pada pukul 9.00 pagi dan menaiki bas lebih kurang pada pukul 9.45 pagi. Pensyarah HMT329 iaitu Doktor Radiah Yusoff serta Cik Helena iaitu pengajar Bahasa Korea turut menyertai dan mengetuai lawatan ini.

Kami menaiki bus ke Komtar kemudian kami menaiki bus percuma menggeliling Penang. Sepanjang perjalanan itu kami diminta memerhati sekeliling seperti penggunaan bahasa pada papan tanda, iklan, dan bahasa yang digunakan oleh orang di sekeliling kami. Destinasi pertama kami ialah Fort Cornwallis. Aspek kajian kami yang pertama adalah panggilan hormat serta penggunaan bahasa sopan. Berdasarkan pemerhatian kami, kami mendapati dua orang pelajar HMT329 telah menunjukkan penggunaan bahasa sapaan yang sopan serta penggunaan panggilan.

Ketika di dalam bas, Nasibah serta Chan Yan Yi telah memberikan tempat duduk mereka kepada orang yang lebih tua. Ini menunjukkan rasa hormat mereka kepada orang yang lebih tua dari segi bukan verbal iaitu dari segi perbuatan atau tingkah laku mereka. Mereka telah bangun dan menjemput ‘mak cik’ untuk duduk di tempat mereka. Hormat dari aspek verbal pula, mereka menggunakan bahasa panggilan yang sopan. Contohnya Nasibah mengatakan ‘tak pe Mak Cik duduk la’. Penggunaan Bahasa Panggilan ‘Makcik’ merupakan kata panggilan yang sopan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua.

Sepanjang berjalan ke arah Fort Cornwallis, kami mendapati bahawa terdapat kesalahan penggunaan arfiks "di-" dan preposisi "di" pada papan tanda atau iklan. Kesalahannya ialah dalam papan tanda atau iklan penggunaan arfiks dan preposisi itu telah diterbalikkan iaitu seharusnya arfiks "di-" harus dirapatkan dengan kata dasar dan preposisi "di" seharusnya di pisahkan dengan kata dasar. Contohnya, "disebelah - di sebelah", "Di Larang - dilarang" dan "dikalangan - di kalangan".

Ketika di dalam bas juga salah seorang daripada ahli kumpulan kami berbual dengan penumpang dalam bas tersebut. Kami mendapati beliau menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu ‘awak’ ketika berbual dengan rakan kami. Beliau juga membahasa diri dengan menggunakan kata ganti diri pertama iaitu ‘saya’ untuk merujuk kepada diri beliau. Dalam perbualan tersebut beliau menceritakan tentang ‘orang rumah beliau’ sudah empat hari meninggalkan rumah. Beliau menggunakan kata panggilan ‘orang rumah’ untuk merujuk kepada ‘isteri’ beliau.
Setelah tiba di Gurney, kami pergi ke "food court" untuk mengisi perut kami yang begitu lapar. Semasa menjamu selera kami juga memerhatikan papan tanda kedai-kedai yang ada di "food court". Kami mendapati terjemahan yang ditulis pada papan tanda kedai-kedai itu adalah tidak beberapa betul terjemahannya.

Misalnya, papan tanda salah sebuah kedai iaitu, "Nasi Lemak dan Mee Goreng’ telah diterjemahkan ke bahasa Mandarin sebagai 椰浆饭及印度炒面 ‘ye jiang fan ji ying du chao mian’. Apabila ditulis dalam bahasa Melayu, perkataan "Indian" yang wujud dalam terjemahan bahasa Mandarin tidak wujud dalam terjemahan bahasa Melayu. Selain itu, kami juga terjumpa kesalahan terjemahan semasa berjalan ke "Fort Cornwallis" iaitu "masuk - way in". Terjemahan "way in" adalah tidak sesuai dengan perkataan "masuk" seharusnya diterjemah sebagai "enter". Semasa di kompleks Gurney kami diminta menanya kepada para penjual sesuatu kemudian memerhatikan bahasa sama ada berbal atau bukan verbal yang telah digunakan untuk membual dengan kami. Saya mendapati apabila wujud dua bangsa yang sedang mendengar seorang penjual mempromosi barangannya, penjual tersebut akan lebih mengutamakan pelanggan yang datang terlebih dahulu tetapi dia juga akan memberi tumpuan kepada pelangan yang lain dengan perhatian yang kurang.

Semasa mempromosi barangan mereka, mereka telah menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Hal ini mungkin kerana mereka ingin mendapat kesan yang baik daripada pelanggan.Di samping itu, kami juga cuba berbahasa Melayu dengan penjual yang berbangsa Cina. Misalnya, kami telah berjalan ke sebuh gerai yang menjual barang kecantikan. Ivy telah menggunakan bahasa Melayu untuk bertanya soalan kepada penjual tersebut, penjual itu berasa hairan dan di selalu memerhatikan muka kami, seolah-olah tidak percaya yang kami tidak pandai berbahasa Mandarin. Bahasa yang digunakan oleh penjual itu agak sopan tetapi apabila kami berbahasa Melayu dengannya dia tidak berapa ingin melayan kami. Dia hanya menjawab soalan kami sambil lewa sahaja.


Situasi 1: Di dalam Watson

Sewaktu kami melangkah masuk ke dalam pasaraya tersebut, seorang jurujual wanita datang mendekati kami dan mempromosikan pruduk kecantikan kepada kami. beliau menggunakan Bahasa Inggeris sewaktu bertutur dengan kami. Namun salah seorang dari ahli kumpulan kami membalas perbualannya dengan menggunakan Bahasa Melayu. Apabila mendengar kami bertutur dengan menggunakan Bahasa Melayu, jurujual itu telah menggunakan Bahasa Melayu juga, namun bahasa yang dituturkan oleh beliau tidak begitu fasih. Kemudian kami menukar perbualan dengan menggunakan Bahasa Inggeris pula. Setelah itu, jurujual itu juga telah menukar bahasa perbualan dengan menggunakan Bahasa Inggeris.

Selain itu, berdasarkan pengamatan kami, ketika kami membelek barang kosmetik terdapat seorang jurujual dengan seorang pembeli berbangsa Cina. Jurujual tersebut bertutur dengan menggunakan Bahasa Mandarin dengan pembeli. Kemudian kami mendapati pembeli tersebut bertutur menggunakan Bahasa Mandarin bercampur dengan Bahasa Inggeris ketika berkomunikasi dengan anaknya. Di sini kami mendapati terdapat percampuran bahasa yang digunakan oleh pembeli tersebut. Tetapi ketika berkomunikasi dengan penjual tersebut, pembeli hanya menggunakan satu bahasa sahaja iaitu Bahasa Mandarin.


Situasi 2

Papan tanda di atas merupakan amaran kepada orang ramai untuk memasuki kawasan tersebut. Terdapat empat bahasa yang digunakan untuk menyampaikan mesej dalam papan tanda tersebut. Bahasa yang digunakan terdiri daripada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, dan Bahasa Tamil. Dalam bahasa Melayu ditulis ‘kawasan larangan’ manakala dalam Bahasa Inggeris ditulis ‘protected area’ yang bermaksud ‘kawasan yang dilindungi’. Terdapat perbezaan makna bagi kedua-dua ayat tersebut. Apabila diperhatikan betul-betul, papan tanda ini juga menggunakan gambar iaitu gambar seorang lelaki yang memegang senapang dengan gaya memacukan senapang tersebut terhadap seseorang untuk menunjukkan maksud seperti yang tertulis pada papan tanda tersebut.Situasi 3


Dalam papan tanda di atas, terdapat penggunaan satu bahasa sahaja iaitu Bahasa Melayu. Tetapi terdapt penggunaan gambar dalam papan tanda di atas supaya dapat difahami oleh orang ramai. Gambar tersebut membawa maksud sesiapa yang cuba memanjat tembok tersebut secara automatik akan terkena arus elektrik kerana tembok tersebut dilengkapi dengan arus elektrik.

Situasi 4


Penggunaan bahasa dalam papan tanda di atas juga menggunakan empat bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Berdasarkan keempat-empat bahasa tersebut, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Tamil ditulis secara melintang tetapi dalam Bahasa Cina, bahasa tersebut ditulis secara menegak. Hal ini menunjukkan terdapat perbezaan dalam sistem tulisan Cina berbanding ketiga-tiga bahasa lain.
Situasi 5

Dalam papan tanda di atas, terdapat penggunaan dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Berdasarkan kedua-kedua bahasa yang digunakan, didapati bahasa yang digunakan dalam Bahasa Melayu ialah Bahasa Melayu lama. Hal ini dapat dilihat dari segi ejaan iaitu terdapat penggunaan tanda sempang dan kesilapan ejaan. Contohnya dalam perkataan ‘di-larang’. Sepatutnya perkataan tersebut dieja sebagai ‘di larang’ iaitu tiada penggunaan tanda sempang dan preposisi ‘di’ dan ‘larang’ dieja secara terpisah. Contoh kedua dapat dilihat dalam perkataan ‘baisikel’, sepatutnya ejaan yang betul bagi perkataan tersebut ialah ‘basikal’ dan penggunaan simbol ‘2’ tidak boleh digunakan untuk menunjukkan maksud jamak. Sebaliknya ejaan yang betul ialah ‘basikal-basikal’.Situasi 6

Dalam papan tanda di atas tidak terdapat sebarang bentuk bahasa yang digunakan, sebaliknya hanya menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai. Dalam petak petak yang pertama, simbol yang digunakan membawa maksud tandas yang terdiri daripada tandas lelaki dan perempuan terletak di sebelah kanan. Begitu juga dengan petak yang ketiga. Manakala petak yang kedua pula menunjukkan tangga yang juga terletak di sebelah kanan.

Ahli Kumpulan

Norfadilah Binti Abdul Rahman (15)
Nurul Hana Binti Abu Talib (19)
Wong Siet Li (29)

06 Februari 2009

HMT329:Konsep Milik/Punya

Pendahuluan

Esei ini mengkaji tentang konsep 'milik' atau 'punya' antara dua dialek yang berbeza iaitu dialek Patani dengan dialek Perak Tengah. Kami mengkaji perbezaan konsep milik dalam kedua-dua dialek ini dari segi sebutan, struktur ayat, situasi dan konteks serta penggunaan konsep ini mengikut peringkat umur.

Analisis

Perbezaan penggunaan konsep milik ini dapat dilihat berdasarkan jadual di bawah.


Dapatan Kajian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa terdapat perbezaan dan persamaan dalam penggunaan konsep milik bagi dialek Perak Tengah dan dialek Patani dari segi konteks penggunaannya. Berdasarkan jadual di atas, dalam situasi untuk merujuk kepada kepunyaan orang lain, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada konsep milik adalah sama bagi kedua-dua dialek iaitu dengan menggunakan Kata Nama 'mak'.
Dalam contoh ayat kedua iaitu 'Tudung ini kepunyaan saya', penggunaan konsep milik adalah berbeza mengikut situasi yang berbeza. Apabila berkomunikasi dengan adik beradik, konsep milik dalam dialek Perak Tengah 'keme' untuk merujuk kepada 'saya'. Manakala dalam dialek Patani, konsep milik yang diguanakan untuk merujuk kepada 'saya' ialah 'aku'. Apabila bertutur dengan rakan-rakan, kosep milik yang digunakan untuk merujuk kepada 'saya' adalah sama antara kedua-dua dialek iaitu menggunakan 'aku'. Manakala, apabila bertutur dengan orang yang lebih tua seperti ibu bapa, konsep milik yang digunakan adalah lebih sopan. Dalam dialek Perak Tengah, konsep milik yang digunakan ialah gelaran kekeluargaan iaitu 'Kak Ngah' yang merupakan gelaran untuk merujuk kepada anak kedua dalam keluarga. Bagi dialek Patani pula, penggunaan Kata Ganti Nama 'kami' digunakan yang membawa maksud 'saya' dalam dialek Patani.
Bagi situasi untuk menunjukkan kepunyaan orang yang dilawan bercakap, dalam dialek Perak Tengah menggunakan Kata Ganti Diri ‘kome’ yang bermaksud ‘kamu’ manakala dalam dialek Patani, Kata ganti Nama ‘mu’ digunakan yang membawa maksud ‘awak’. Hal ini menunjukkan perbezaan dari segi penggunaan konsep milik yang merujuk kepada Kata Ganti Nama Kedua.

04 Februari 2009

HMT 329: Lagu Untukmu (Meet Uncle Hussain)
‘Lagu Untukmu’ yang dinyanyikan oleh kumpulan Meet Uncle Hussain mengisahkan tentang luahan hati seorang kekasih yang kecewa dengan sikap kekasih hatinya. Mereka mempunyai personaliti yang berbeza. Kekasihnya ingin beliau mengikut segala kehendaknya sehingga membuatkannya berasa tertekan. Beliau ingin melakukan sesuatu mengikut kehendak hatinya sendiri dan bukan dikawal oleh orang lain kerana beliau juga mempunyai hati dan perasaaan. Tiada apa yang dapat mengubati kelukaan hatinya dan tiada apa yang dapat mengubah dirinya kerana dia ingin menjadi dirinya sendiri. Disebabkan perbezaan antara diri mereka berdua menyebabkan mereka tidak mungkin akan bersatu. Maka, beliau telah mengalami tekanan perasaan dan meminta agar kekasihnya itu melepaskan dirinya kerana antara mereka sudah tidak sehaluan.


Lagu Untukmu

Tiada bintang
Dapat menerangkan hati yang telah dicelah
Bagaiku lumpuh tak mampu berdiri
Aku tetap begini
Takkan berubah kerna aku tetap aku
Dan lalu rindumu bukanlah aku

Bahagia kau dan fikiranmu
Berbeza
Kau dan juga aku
Dua hati yang tak mungkin bersatu

Apakah aku
Hanya boneka yang sering engkau mainkan
Yang dikawal oleh jari-jarimu
Ku punya hati dan perasaan pernahkah engkau fikirkan
Cukup cukup oh cukuplah

Tak faham tak faham
Tak dapat ku faham
Melayan sikapmu perawan
Berbeza-berbeza
Kau dan aku berbeza
Kita memang tak serupa
Bebaskan bebaskan
Kunci dilepaskan
Kita tidak sehaluan
Cukuplah sudahlah
Sampai di sini saja
Hubungan kita berdua

02 Februari 2009

HMT329: Perbandingan Hubungan Perkataan Dengan Makna

Tajuk : Perbandingan hubungan perkataan dengan makna untuk berita Bernama berbahasa Melayu dan berita Bernama berbahasa Inggeris. [ analisis kontrastif semantik ]

Pendahuluan
Esei ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan antara hubungan perkataan dengan makna untuk berita Bernama bahasa Melayu dan berita Bernama bahasa Inggeris. Kami tidak memfokuskan terhadap satu tajuk berita kerana terdapat tiga berita berbahasa bahasa Melayu dan tiga berita berbahasa bahasa Inggeris dalam data yang dikaji oleh kami. Kami akan mengkaji dari aspek sinonim intrabahasa dan interbahasa.
Data yang dibuat perbandingan dalam bahasa itu sendiri contohnya dalam bahasa Melayu itu sendiri merupakan intrabahasa. Manakala data yang dibandingkan dengan bahasa lain merupakan interbahasa. Sebagai contohnya, data berbahasa Melayu dibandingkan dengan data berbahasa Inggeris. Tujuan kami mengkaji kedua-dua data bahasa Melayu dan Inggeris adalah untuk melihat kesinoniman kata yang terdapat di dalam kedua-dua data ini.

Kaedah
Kaedah yang digunakan oleh kami dalam kajian ini ialah kaedah korpus yang diperolehi oleh kami daripada TextStat. Kami hanya mengkaji kata nama sahaja dalam kedua-dua bahasa ini. Dalam kata nama tersebut kami hanya memfokuskan penggunaan kata “ taman ” sahaja dalam kedua-dua bahasa ini. Kami akan menggunakan konkordans yang terdapat di dalam program TextStat untuk melihat kekerapan penggunaan kata nama “ taman ” dalam kedua-dua bahasa tersebut.

Penggunaan kata “ taman ” dalam berita berbahasa Melayu muncul sebanyak 11 kali dalam data. Peratusan bagi perkataan tersebut ialah sebanyak 1.69%. Manakala dalam berita bahasa Inggeris, kata “ park “ pula muncul sebanyak 9 kali dengan peratusan sebanyak 1.69% juga. Kami memilih perkataan ini kerana dalam kategori kata nama, kata ini mempunyai kekerapan yang paling tinggi.


Dapatan dan analisis kajian
Aspek makna yang dikaji oleh kami ialah sinonim. Sinonim ialah kata seerti atau kata yang mempunyai sama maksud ( Wikipedia,16Jan 2009 ). Pernyataan ini juga turut disokong oleh F.R.Palmer ( 1989 : 97 ) dalam buku Semantik :
“ Sinonim ialah set perkataan yang mempunyai makna yang sama iaitu perkataan-perkataan itu seerti atau bersinonim di antara satu sama lain ”.
Pernyataan ini turut disokong oleh Abdullah Hassan ( 1982 : 241 ) dalam buku Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia :
“ Kata-kata sinonim terdiri dari kata-kata yang mempunyai makna yang sama”. Maksud “ sama “ ini tidaklah perlu seratus peratus sama seperti yang mungkin dianggap oleh ramai orang “.
Berdasarkan kajian kami, kata “ taman “ dalam berita berbahasa Melayu merupakan padanan bagi kata “ park “ dalam berita berbahasa Inggeris. Hal ini dapat dibuktikan apabila makna bagi kedua-dua kata tersebut dirujuk kepada kamus. Dalam berita Bernama berbahasa Inggeris, perkataan “park” mendukung makna sebidang tanah yang disimpan untuk kegunaan awam sebagai ;
1) Sebidang tanah sama ada mempunyai bangunan ataupun tidak yang bersempadan dengan bandar yang dikekalkan untuk tujuan rekreasi dan hiasan.
2) Sebuah landskap yang terletak di bandar raya.
3) Sebuah kawasan tanah yang luas terletak di luar bandar yang dikekalkan sifat semulajadinya dan digunakan untuk tujuan keseronokan serta rekreasi bagi pengunjung
Manakala dalam berita berbahasa Melayu perkataan “taman” mendukung makna sebidang tanah yang disimpan untuk kegunaan awam sebagai ;
1) Kebun yang ditanami dengan pelbagai bunga-bungaan (untuk bersenang-senang, berehat-
rehat), kebun bunga.
2) Tempat bersiar-siar (mengambil angin dan lain-lain). Kamus Dewan Edisi keempat
(2005:1583).
Menurut konteks kedua-dua data ini perkataan “park” dan “taman” mendukung makna tempat bersiar-siar dan kebun atau landskap yang ditanami dengan pelbagai bunga-bungaan. Oleh itu, kedua-dua kata ini bersinonim. Keadaan ini menunjukkan hubungan interbahasa.
Dalam kajian intrabahasa perkataan “taman” berasosiasi dengan kata lain. Hubungan ini dikenali sebagai hubungan kolokasi. Kolokasi ialah penggunaan perkataan bersama-sama ( F.R.Palmer,1989 : 83 ) dalam buku Semantik. Sebelum ini, perkataan “taman” mempunyai kolokasi yang terhad iaitu hanya mendukung makna kebun yang ditanami oleh bunga. Hal ini dapat dibuktikan daripada “Malay Concordance Project” iaitu seperti petikan dibawah:

berjalan-jalan sambil bermain-main pada tiap-tiap taman bunga-bungaan dan taman buah-buahan. Setelah sudah, maka baginda Mar 18a .... pohon bunga-bungaan itu beraturan. Adapun pasirnya taman bunga-bungaan itu daripada mutiara dan merjan dan piruzah. Maka .

Mar 19b ...... segala para puteri itu berangkat ke maligai dari taman bunga-bungaan, lalu ke peterana. Setelah masuk ke peterana, maka
Mar 80b ...-buahan, maka dibawa oleh begawan laki isteri kepada taman bunga-bungaan melihat segala bunga-bungaan itu yang harum-harum
.
Namun kini, penggunaan perkataan taman mempunyai kolokasi yang lebih luas. Contohnya taman perumahan, taman permainan, taman KLCC dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperolehi daripada berita Bernama berbahasa Melayu iaitu:

“Taman KLCC yang dibuka kepada orang ramai pada tahun 1998 ini oleh bekas
Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad”

Berdasarkan contoh ayat di atas, terbuktilah bahawa perkataan “taman” berasosiasi dengan perkataan lain. Selain itu juga, perkataan ‘ taman” juga mempunyai hubungan makna yang lain iaitu hiponim. Hiponim melibatkan pengertian inklusi. Inklusi merupakan suatu hal mengenai keanggotaan golongan perkataan. Jadi istilah ‘tertinggi’ ialah superodinat dan istilah ‘di bawah’ itu sebagai hiponim ( F.R.Palmer,1989 : 93-94 ) dalam buku Semantik. Dalam kes ini, perkataan

“taman”merupakan superodinat kepada hiponim. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah:
Adik saya bersiar-siar di taman KLCC.
bunga
mini
perumahan

Berdasarkan contoh ayat di atas, perkataan “taman” merupakan superodinat kepada bunga, mini dan perumahan yang merupakan hiponim kepada superodinat “taman”. Hal ini dapat dilihat di bawah :
taman ( superodinat )


bunga KLCC mini perumahan
Seterusnya, perkataan “taman” juga mempunyai hubungan secara sintagmatik. Hubungan sintagmatik merupakan hubungan secara linear antara kata atau unsur-unsur leksikal yang berada dalam satu tempat atau lingkungan yang sama( F.R.Palmer,1989 : 74 ) dalam buku Semantik. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

“Taman KLCC yang dibuka kepada orang ramai pada tahun 1998 ini oleh bekas
Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad”

Berdasarkan ayat di atas, perkataan “taman” mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan perkataan KLCC.

Kesimpulan
Kesimpulannya, kedua-dua perkataan iaitu “taman” dan “park” bersinonim dalam hubungan interbahasa. Pada masa yang sama, perkataan “taman” turut berasosiasi dengan perkataan lain. Perkataan “taman” juga mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan perkataan yang lain serta hubungan makna yang lain iaitu hiponim.Rujukan
Abdullah Hassan. 1982. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti

Kamus Dewan Edisi keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.\

Malay Concordance Project. <> [17 Januari 2009]

R. F.Palmer. 1989. Semantik (Penterjemah: Abdullah Hassan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wikipedia. 5 Mac 2008. Sinonim. Mediawiki < http://ms.wikipedia.org/wiki/sinonim > [17 Januari 2009]

Yahoo Education. 2000
[17 Januari 2009]Nama Ahli Kumpulan
15. Norfadilah Binti Abdul Rahman
19. Nurul Hana Binti Abu Talib
22. Sharifah Shadhatul Nadrah

22 Januari 2009

HMT329:CARA MEMBUAT CONCORDANCE

1. Buka 1 folder di desktop dan namakan folder tersebut ‘Norfadilah_HMT329’.
2. Cari 1 artikel atau rencana dalam akhbar online tempatan seperti dari laman web Berita Harian Online.
3. Buka New Text Documen dan namakan fail tersebut BHrencana_16 Jan09.txt.
Kemudian copy dan simpan rencana yang dipilih ke dalam fail tersebut.
4. Sekiranya terdapat gambar di dalam rencana tersebut maka rencana tersebut perlu
dicuci terlebih dahulu dan disimpan ke dalam fail yang baru iaitu BHrencana1_16jan09_cuci.txt.
5. Buka Microsoft Word dan namakan fail tersebut BHrencana1_16Jan09.doc.
Kemudian copy rencana tersebut dalam fail ini dan pastikan gambar dalam artikel ini dicuci dan jika terdapat petikan ayat di bawah gambar tersebut, anda hendaklah meletakkannya di bahagian paling bawah rencana tersebut.
6. Buka lagi 1 fail dan namakan fail tersebut ‘Tajuk Artikel.doc’. Dalam fail
Tersebut anda perlu membuat tiga kotak dan setiap kotak perlu diisi dengan:
1. Tajuk rencana berserta nama penulis
2. laman web rencana tersebut diambil.
3. tarikh dama fail tersebut.
7. kemudian buka software ‘textSTAT’. Pilih korpus dan seterusnya new corpus.
Kemudian buka file Norfadilah_HMT329. Padam perkataan txt dan gantikan fail tersebut dengan ‘BHrencana1_16Jan09.crp.
8. Pilih corpus dan add local file. Cari fail Norfadilah_HMT329 dan klik fail
BHrencana1_16Jan09.doc.
9. Buka ‘word forms’. Pilih ‘sort of frequency’ dan klik ‘frequency list’. Seterusnya
Pilih ‘export’ contoh Frequency<>MS Excel. Namakan fail tersebut ‘BHrencana1_16Jan09_freq_asal.xls dan save as type ialah ‘Mikrosoft Excel Worksheet’.
10. Buka textSTAT semula dan pilih Concordance dan klik ‘search whole’dan ‘search
Case’. SEterusnya pilih ‘export’ dan ‘frequency <>mirco.word BHrencana1_16Jan09_concord_asal.doc.


16 Januari 2009

HMT329-FORENSICConsist of episode 1 to 25, complete TV series.

Tim Sir (Au-Yeung) and the police force are in charge of solving murder cases. Siu Yau (Yoyo Mung) is the head of her department. Sam (Frankie Lam) is a doctor whose responsibility is to find out the victims' causes of death and other health-related jobs. Ding Ding (Linda Chung) is an investigator who helps to solve cases.

In between these cases, the characters of this story have a lot of personal issues to deal with. Yvonne (Florence Kwok) finds that her husband has been cheating on her because she does not want to have children. Kong Jai (Fred Cheng) develops a crush on Ding Ding, but soon finds out that she likes Sam. Tim Sir's wife, Charlie (Jay Lau) dies after being accidentally poisoned by a nurse. Although Tim says he is not ready for another serious relationship, he develops feelings for Siu Yau and vice versa.

Sam meets a young girl named Mon (Natalie Tong), who has been taking many wrong paths in her life and he is helping her to get her life back on track. Sam writes books about crime-solving and murder, which Mon enjoys very much. What Sam does not know is that Mon has strong feelings for him. Mon is jealous of Ding Ding because Sam is dating her. But one particular day, the police force is called to a very strange case. The murder victims have been killed in the same way the victims were in Sam's books! When the force begins to suspect Mon - they find her dead. Who is this strange serial killer and why are they killing people following Sam's books?